Huisartsenpraktijk Snepkens

Info

Algemene info voor de patiënt

Vervanging collega bij afwezigheid

Bij afwezigheid kan je voor acute problemen terecht bij: 

Dr Vanmeert: Netestraat 10, Westmeerbeek - 016/ 69 99 66 

Dr Laeremans: Westmeerbeeksestwg 20, Booischot - 0493/70 35 96

Dr Beunen: Vlaaikenslei 1, Aarschot- 016/ 56 00 83


Mondmasker? Testen van Covid bij ziekte? Vaccinatie?

HET DRAGEN VAN MONDMASKER?

Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen, onder meer in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. Het gebruik van FFP2 mondmaskers wordt aanbevolen voor medisch kwetsbare personen.

Het mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar:

  • Voor alle professionals bij uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (met uitzondering van de logopedisten en de psychologen). Het gaat dus om alle artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, apothekers, …
  • Alle patiënten tijdens hun aanwezigheid in het praktijkgebouw van de voornoemde professionals. In onze praktijk moet je dus vanaf 12 jaar nog een mondmasker dragen. 
  • Al het personeel, en alle bezoekers en patiënten van ziekenhuizen en apotheken.

TESTEN? 

WANNEER JE LATEN TESTEN?

Bij symptomen doe je een zelftest, antigeentest of pcr-test. Indien positief ga je 7 dagen vanaf begin van de symptomen in isolatie. 


Code aanvragen bij symptomen:


https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat

Website algemene info: test aanvragen/ resultaten opvragen/ risicocontacten doorgeven:

WAAR JE LATEN TESTEN?

In onze praktijk of indien je een code hebt gekregen van de overheid, kan je rechtstreeks in een testcentrum een afspraak maken via:

  of kijk via 


Diagnose bij acute infecties gebeurd met een wisser in de neus of keel.

Opvolgen eigen resultaten?

via WWW.MIJNGEZONDHEID.BE of via WWW.COZO.BE

Patiënten die <8 weken geleden een bevestigde COVID-19 infectie doormaakten, moeten enkel opnieuw getest worden bij ernstige symptomen die een ziekenhuisopname vereisen. Je kan een herstelcertificaat na pcr test aanvragen. 


ANTISTOFFEN:

Terugbetaling is afhankelijk van gevalsdefinitie. Deze test is niet voor acute infecties, er kunnen pas 14 dagen na een acute infectie antistoffen gedetecteerd worden, maar verdwijnen ook snel. Ook na vaccinatie. Antistoffen willen niet zeggen dat je geen covid meer kan krijgen. Deze testen kunnen via een bloedname bij uw huisarts.


VACCINATIE?

Ondertussen is uit alle studies gebleken dat vaccinatie tegen covid volledig veilig is, risico’s zijn verwaarloosbaar tov de voordelen. Gevaccineerde personen kunnen nog besmet geraken, maar worden niet meer ernstig ziek.

Na vaccinatie vraag je je covid safe ticket aan via mijngezondheid.be.
Patiëntenstop voor nieuwe patiënten in onze praktijk

Om onze kwaliteit van zorg hoog te houden en de wachttijden voor onze huidige patiënten te beperken, hebben we besloten om voor een onbepaalde tijd een patiëntenstop in te voeren. Voorlopig kunnen we enkel voor familieleden van onze huidige patiënten een uitzondering maken. 

Indien uw huisarts niet beschikbaar is, gelieve de aangeduide vervanger te raadplegen.

We zijn op zoek naar een extra collega. Van zodra er meer ruimte is, wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Bedankt voor uw begrip.


Vacature collega huisarts

Multidisciplinaire praktijk zoekt huisarts om de praktijk te versterken en verder uit te bouwen- Herselt- Antwerpen

Momenteel bestaat de praktijk uit een huisarts, een Haio, 29u/w een verpleegkundige(praktijkassistente). Verder zijn er wekelijks consultaties in de praktijk van 2 psychologen, diëtiste en jobcoach. We werken met vaste belmomenten en in de namiddag met een telesecretariaat. Door evt halftijds te werken, heb je nog de mogelijkheid om je job te combineren met je gezin of een andere discipline zoals esthetisch arts/ clb.

De praktijk is gelegen in het landelijke Herselt, grens: provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg. Zeer goede werk- privébalans. Het is een jonge moderne praktijk met 4 afgewerkte praktijkruimtes en 2 wachtzalen in een splinternieuw gebouw.
Weekendwachten zijn via de goed georganiseerde wachtpost in Heist-op-den-berg (ong 8x/j 12u), normaal vanaf dit jaar zijn de weekwachten ook via de wachtpost.
Zin om samen te werken of bijkomende vragen? Neem gerust contact op.

Dr. Karen Verreycken
014/953490
dokter.verreycken@gmail.com


Voorschriften of invullen documenten

Voor voorschriften van medicatie, gezondheidsattesten of andere documenten dient u steeds een afspraak te maken. Owv de  strenge wetgeving van RIZIV en Orde der Geneesheren ( Deze verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt gezien te hebben) zullen we in onze praktijk uitsluitend voorschriften/attesten tijdens een raadpleging of huisbezoek meegeven aan de patiënt. Er wordt steeds voldoende voorzien tot volgende afspraak.

Attesten stroken steeds met de waarheid, zoniet zullen deze geweigerd worden. 

GMD

Wat is het GMD (Globaal Medisch Dossier)

Het GMD is een jaarlijkse overeenkomst bij uw huisarts, waardoor deze al je medische gegevens coördineert. Het draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor je gezondheid.

Als u zich inschrijft in de praktijk dmv een GMD, krijgt u 30 % meer terugbetaald van het ziekenfonds voor een consultatie.

Het globaal medisch dossier wordt jaarlijks vernieuwd. U kan uw huisarts zelf vragen om uw GMD op te starten tijdens een raadpleging of tijdens een huisbezoek.
In de praktijk regelen we de afrekening van het GMD via het derdebetalersysteem, zodat u er niets voor moet betalen als patiënt. Dit verloopt tegenwoordig rechtstreeks via het ziekenfonds.

Privacywetgeving 2018

De vertrouwelijkheid van uw medische gegevens is altijd een prioriteit. Europa verplicht ons om vanaf 25 mei 2018 een duidelijk privacy beleid te hebben. De strenge Europese wetgeving zorgt wel voor een aantal belangrijke accenten en praktische veranderingen.
Het meedelen van resultaten via email is niet langer toegestaan. Via de telefoon aan iemand anders (een partner, familielid) dan uzelf gegevens over uw gezondheid meedelen kan slechts mits uw uitdrukkelijke toestemming. Ook zijn we verplicht om voorschriften, verwijsbrieven en andere vertrouwelijke gegevens aan u persoonlijk mee te geven. Er worden dus geen documenten klaargelegd. 
De toestemming om uw gegevens (die nodig zijn om uw behandeling te optimaliseren) te mogen delen (via e-health: een beveiligd platform van de Belgische overheid) met andere zorgverstrekkers en organisaties tijdens wachtdiensten of vervangingen wordt in onze praktijk automatisch gegeven, tenzij dit door de patiënt uitdrukkelijk wordt geweigerd.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x