Huisartsenpraktijk Snepkens

Info

Algemene info voor de patiënt

Reizen naar het buitenland ( Europa)

Waar testen (PCR testen) voor vertrek? 

° Bij onze verpleegkundige Chantal ma-di-do-vrij vm. Afspraak via online agenda.

° https://www.cma.be/nl/ ---- CMA Herentals of Rillaar

° https://somedi.be/ ——- Somedi, Heist op den Berg

Vertrek naar het buitenland

Welke voorwaarden per land: 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

https://reopen.europa.eu/nl

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat (Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld.) beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.

Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Kostprijs testen en 2 gratis testen?

Hiervoor kan u terecht op www.mijngezondheid.belgie.be . U kan zich inloggen via ItsMe of met uw ID-lezer. Via deze website heeft u de mogelijkheid om de aanvraag elektronisch aan te vragen. Het systeem van de overheid zal controleren of u recht heeft op de 2 gratis testen. U zal automatisch de CTP-code (Corona Test Prescription Code) ontvangen. Met deze activatiecode kan u uw test reserveren in één van onze verschillende afnamelocaties.

Let op: Hou er rekening mee dat uw CTP-code maar een beperkte geldigheid heeft van 10 dagen. Uw afspraak vroeger inplannen is dus op eigen risico. Indien uw code niet geldig meer is op de datum van uw test, dan wordt de test niet meer terugbetaald

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.

De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.


Terugkeer na verblijf in het buitenland

 • Terugkeer uit groene of oranje zone: geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.
 • Terugkeer uit rode zone: https://testcovid.doclr.be
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledige vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
  • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2) en negatief is, hoeft niet in quarantaine, maar hertesting op dag 7. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”): https://testcovid.doclr.be
  • PCR-test op dag 1 en dag 7, bij eerste negatieve test moet je nadien niet meer in quarantaine. 
  • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.Wat is Corona? Testen bij ziekte of contact? Vaccinatie?

WAT IS COVID-19 (Corona)?

De meest frequente symptomen zijn koorts, griepaal gevoel en luchtwegsymptomen. Soms smaak- en geurverlies of gecombineerd met maagdarmsymptomen. 

De infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte, milde pneumonie of ernstige pneumonie, waarvoor opname in ziekenhuis noodzakelijk. 80% van de besmettingen verloopt mild. De meeste personen vertonen heel weinig tot geen symptomen. 

Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Vooral personen boven de 65 jaar en zeker boven de 80 jaar lopen gevaar. Ook onderliggende aandoeningen zoals ernstige hart- long- of nieraandoeningen, diabetes, immunosuppressie of een actieve kwaadaardige aandoening verhogen het risico op een ernstig verloop. 

Volgens alle momenteel beschikbare gegevens verloopt de ziekte mild bij kinderen, zelfs bij heel jonge kinderen <1 jaar. Van de geregistreerde Covid-gevallen in Europa in april waren slechts 1% kinderen jonger dan 10 jaar. Ook zwangere vrouwen lijken géén verhoogd risico te lopen in vergelijking met de algemene bevolking.

Diagnose bij acute infecties gebeurd met een wisser in de neus.

TESTEN?

WAAR?

Indien je een code hebt gekregen van de overheid, kan je rechtstreeks in triage een afspraak maken via: https://testcovid.doclr.be

WANNEER TESTEN?

Acute infectie:

-Elke persoon die een mogelijk geval van covid-19 is.

(voor kinderen <6 jaar enkel als er een ziekenhuisopname vereist is of behoort tot collectiviteit of in het gezin iemand zeer lage weerstand heeft/ ziekte)

-Nieuwe bewoner in zorgcentra

-Patiënten in ziekenhuis

Diagnose bij acute infecties gebeurd met een wisser in de neus of keel. Resultaat is gekend de volgende dag. 

Quarantaine is 10 dagen na positieve test. 

Na een hoog risico contact met test op dag 1 en op dag 7, bij eerste negatieve test moet je niet in quarantaine, zo ook voor gevaccineerde 1 negatieve test, geen quarantaine wel 2de test dag 7.

Ook testen van personen na een reis uit rode zone is mogelijk en dit op dag 1 en dag 7. Je krijgt codes door overheid doorgestuurd. Hiermee kan je in een testcentrum een afspraak maken. Bij volledig gevaccineerden is dit niet nodig. 

Testen bij vertrek naar het buitenland worden in de bepaalde labo’s uitgevoerd (kijk op onze website INFO), de kosten moet de patiënt zelf betalen. Je krijgt nu (indien nog niet gevaccineerd) 2 gratis testen, deze moet u zelf aanvragen via mijngezondheid.be. 

Opvolgen eigen resultaten?

via WWW.MIJNGEZONDHEID.BE of via WWW.COZO.BE

Patiënten die <8 weken geleden een bevestigde COVID-19 infectie doormaakten, moeten enkel opnieuw getest worden bij ernstige symptomen die een ziekenhuisopname vereisen. Je kan een herstelcertificaat aanvragen. 


*ANTISTOFFEN:

Deze duiden aan dat je in contact met geweest met covid. Terugbetaling is afhankelijk van gevalsdefinitie. Deze test is niet voor acute infecties, er kunnen pas 14 dagen na een acute infectie antistoffen gedetecteerd worden. Zo ook na vaccinatie. Deze testen kunnen via een bloedname bij uw huisarts.

Er is een belangrijke beperking waar men rekening moet mee houden:

Men weet nog steeds niet hoelang en of er voldoende bescherming is voor covid bij een positief resultaat. Preventie blijft dus de regel! 


VACCINATIE?Huidige richtlijnen in de praktijk

Huisartsenpraktijk Snepkens:

 • Kom op tijd op je afspraak. Max 2 personen in de wachtzaal. Met voldoende afstand. Is dit niet mogelijk, wacht even in de auto.
 • Je komt best alleen, indien niet mogelijk max 1 begeleider.
 • Draag (vanaf 12 jaar) een mondmasker gedurende het hele bezoek in de praktijk.
  Liefst dus een eigen mondmasker voorzien.
 • Bij het binnenkomen draag je dus een mondmasker, ontsmet voldoende je handen en neem plaats in de wachtzaal, de arts komt je halen.

 


 

 • Er worden geen voorschriften of andere attesten telefonisch of via mail geregeld.
 • Betaal het liefst met bancontact of Payconiq.


De boodschap blijft:Voorschriften of invullen documenten

Voor voorschriften van medicatie, gezondheidsattesten of andere documenten dient u steeds een afspraak te maken. Owv de  strenge wetgeving van RIZIV en Orde der Geneesheren ( Deze verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt gezien te hebben) zullen we in onze praktijk uitsluitend voorschriften/attesten tijdens een raadpleging of huisbezoek meegeven aan de patiënt. Er wordt steeds voldoende voorzien tot volgende afspraak.

Attesten stroken steeds met de waarheid, zoniet zullen deze geweigerd worden. 

Wat is een HAIO (huisarts in opleiding)?

Een HAIO (Huisarts in opleiding) is een afgestudeerd arts die zich gedurende drie jaar verder specialiseert tot huisarts. Gedurende deze specialisatie jaren werken ze in een opleidingspraktijk, telkens voor een periode van 12 of 18 maanden. Onze huisartsenpraktijk is officieel erkend door de Federale OverheidsDienst van Volksgezondheid én is aangesteld door het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding als opleidingspraktijk.

Een HAIO doet zelfstandig raadplegingen, huisbezoeken en wachten onder verantwoordelijkheid van Dokter Verreycken. Dit betekent dat de HAIO dagelijks overlegt met uw huisarts en dat deze bereikbaar is tijdens de consultaties of huisbezoeken. Op deze manier blijft uw huisarts ook permanent op de hoogte van uw gezondheidstoestand.

Samenwerken in een huisartsenpraktijk biedt de beste waarborg voor kwalitatieve geneeskunde en is een wisselwerking van praktijkervaring en nieuwe kennis en ideeën. Door onze kennis samen te brengen, proberen we de patiënt optimaal verder te helpen.

Een HAIO werkt aan dezelfde (terugbetalings)tarieven als uw huisarts zelf.GMD

Wat is het GMD (Globaal Medisch Dossier)

Het GMD is een jaarlijkse overeenkomst bij uw huisarts, waardoor deze al je medische gegevens coördineert. Het draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor je gezondheid. 

Als u zich inschrijft in de praktijk dmv een GMD, krijgt u 30 % meer terugbetaald van het ziekenfonds voor een consultatie en krijgt u de permanentietoeslag van 4 € voor avondraadplegingen tussen 18 en 21 uur volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

Het globaal medisch dossier wordt jaarlijks vernieuwd. U kan uw huisarts zelf vragen om uw GMD op te starten tijdens een raadpleging of tijdens een huisbezoek.
In de praktijk regelen we de afrekening van het GMD via het derdebetalersysteem, zodat u er niets voor moet betalen als patiënt. Dit verloopt tegenwoordig rechtstreeks via de computer.

Privacywetgeving 2018

De vertrouwelijkheid van uw medische gegevens is altijd een prioriteit. Europa verplicht ons om vanaf 25 mei 2018 een duidelijk privacy beleid te hebben. De strenge Europese wetgeving zorgt wel voor een aantal belangrijke accenten en praktische veranderingen.
Het meedelen van resultaten via email is niet langer toegestaan. Via de telefoon aan iemand anders (een partner, familielid) dan uzelf gegevens over uw gezondheid meedelen kan slechts mits uw uitdrukkelijke toestemming. Ook zijn we verplicht om voorschriften, verwijsbrieven en andere vertrouwelijke gegevens aan u persoonlijk mee te geven. Er worden dus geen documenten klaargelegd. 
De toestemming om uw gegevens (die nodig zijn om uw behandeling te optimaliseren) te mogen delen (via e-health: een beveiligd platform van de Belgische overheid) met andere zorgverstrekkers en organisaties tijdens wachtdiensten of vervangingen wordt in onze praktijk automatisch gegeven, tenzij dit door de patiënt uitdrukkelijk wordt geweigerd.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x