Huisartsenpraktijk Snepkens

Info

Algemene info voor de patiënt

COVID-19 (Corona) Update (19-03-2020)

Naar aanleiding van de strenge maatregelen en afkondiging van Noodplan voor Huisartsen, nieuwe richtlijnen: 

- Niet dringende zorg moet worden uitgesteld !
- Voor andere dringende vragen of acute aandoeningen ( geen luchtweginfecties) is het nog steeds mogelijk om een afspraak te maken na telefonisch overleg.
- Patiënten met acute luchtwegsymptomen zijn NIET meer toegelaten in de praktijk ==> Telefonisch advies:
De huisarts geeft advies of indien onderzoek noodzakelijk is, gaat de arts een afspraak bij een triagepunt van uw regio maken.
In deze triagepunten zijn de huisartsen van de regio beurtelings van wacht 7 op 7 van 9-18u. In deze punten zijn er strikte regels om de veiligheid van zowel patiënt als arts te vrijwaren.
Hier is GEEN vrije consultatie mogelijk.
Afspraken in triagepunten worden dus door uw huisarts of wachtarts in Somedi gemaakt.

- In het weekend kan je nog steeds terecht in de wachtpost in Somedi - dit ook na telefonisch consult - 0900/20002. ( Acute luchtweginfecties worden doorverwezen naar triagepunt)

 Neem telefonisch contact op met de huisarts!!! 

014/953490

We zoeken voor u de beste manier om u verder te helpen!


DEFINITIE MOGELIJK GEVAL VOOR COVID-19:


Elke persoon met nieuwe klachten van:

- Koorts + klinische symptomen van luchtweginfectie (hoest, ademhalingsmoeilijkheden, verkoudheid, keelpijn)

- Nauw contact gehad met een bevestigd COVID-19 besmette patiënt

- Acute luchtweginfecties die verergerenOm zoveel mogelijk verspreiding van virussen te vermijden, hebben we het speelgoed en literatuur in de wachtzaal verwijderd.

We nemen ook voldoende tijd tussen 2 patiënten zodat je niet lang in de wachtzaal moet wachten.

Testen ?

Testen van asymptomatische personen (inclusief kinderen) om een besmetting uit te sluiten is NIET nodig. 

Testen is enkel aangewezen indien er een opname in het ziekenhuis noodzakelijk is of bij zorgpersoneel met symptomen EN koorts (artsen, verpleging, paramedische beroepen, personeel van rusthuizen EN koorts)


WAT IS COVID-19 (Corona) ?

De meest frequente symptomen zijn koorts, hoest en dyspnee.

De infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte, milde pneumonie of ernstige pneumonie.

80% van de besmettingen verloopt mildDe meeste personen vertonen heel weinig tot geen symptomen.

Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Vooral personen boven de 65 jaar en zeker boven de 80 jaar lopen gevaar. Ook onderliggende aandoeningen zoals ernstige hart- long- of nieraandoeningen, diabetes, immunosuppressie of een actieve kwaadaardige aandoening verhogen het risico op een ernstig verloop.

Volgens alle momenteel beschikbare gegevens verloopt de ziekte mild bij kinderen, zelfs bij heel jonge kinderen <1 jaar. Ook zwangere vrouwen lijken géén verhoogd risico te lopen in vergelijking met de algemene bevolking.

BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19 OF DE SEIZOENSGRIEP !

  • WAS REGELMATIG JE HANDEN.
  • GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG IN EEN AFSLUITBARE VUILNISBAK.
  • HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ DE HAND? HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG.
  • BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.

VRAAG RAAD AAN JE HUISARTS

ALLE INFO OP:

www.info-coronavirus.be

Voorschriften of invullen documenten

Voor voorschriften van medicatie, gezondheidsattesten of andere documenten dient u steeds een afspraak te maken. Owv de  strenge wetgeving van RIZIV en Orde der Geneesheren zullen we in onze praktijk uitsluitend voorschriften/attesten tijdens een raadpleging of huisbezoek meegeven aan de patiënt. 

Attesten stroken steeds met de waarheid, zoniet zullen deze geweigerd worden. 

Wat is een HAIO (huisarts in opleiding)?

Een HAIO (Huisarts in opleiding) is een afgestudeerd arts die zich gedurende drie jaar verder specialiseert tot huisarts. Gedurende deze specialisatie jaren werken ze in een opleidingspraktijk, telkens voor een periode van 12 of 18 maanden. Onze huisartsenpraktijk is officieel erkend door de Federale OverheidsDienst van Volksgezondheid én is aangesteld door het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding als opleidingspraktijk.

Een HAIO doet zelfstandig raadplegingen, huisbezoeken en wachten onder verantwoordelijkheid van Dokter Verreycken. Dit betekent dat de HAIO dagelijks overlegt met uw huisarts en dat deze bereikbaar is tijdens de consultaties of huisbezoeken. Op deze manier blijft uw huisarts ook permanent op de hoogte van uw gezondheidstoestand.

Samenwerken in een huisartsenpraktijk biedt de beste waarborg voor kwalitatieve geneeskunde en is een wisselwerking van praktijkervaring en nieuwe kennis en ideeën. Door onze kennis samen te brengen, proberen we de patiënt optimaal verder te helpen.

Een HAIO werkt aan dezelfde (terugbetalings)tarieven als uw huisarts zelf.GMD

Wat is het GMD (Globaal Medisch Dossier)

Het GMD is een jaarlijkse overeenkomst bij uw huisarts, waardoor deze al je medische gegevens coördineert. Het draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor je gezondheid. 

Als u zich inschrijft in de praktijk dmv een GMD, krijgt u 30 % meer terugbetaald van het ziekenfonds voor een consultatie en krijgt u de permanentietoeslag van 4 € voor avondraadplegingen tussen 18 en 21 uur volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

Het globaal medisch dossier wordt jaarlijks vernieuwd. U kan uw huisarts zelf vragen om uw GMD op te starten tijdens een raadpleging of tijdens een huisbezoek.
In de praktijk regelen we de afrekening van het GMD via het derdebetalersysteem, zodat u er niets voor moet betalen als patiënt. Dit verloopt tegenwoordig rechtstreeks via de computer.

Privacywetgeving 2018

De vertrouwelijkheid van uw medische gegevens is altijd een prioriteit. Europa verplicht ons om vanaf 25 mei 2018 een duidelijk privacy beleid te hebben. De strenge Europese wetgeving zorgt wel voor een aantal belangrijke accenten en praktische veranderingen.
Het meedelen van resultaten via email is niet langer toegestaan. Via de telefoon aan iemand anders (een partner, familielid) dan uzelf gegevens over uw gezondheid meedelen kan slechts mits uw uitdrukkelijke toestemming. Ook zijn we verplicht om voorschriften, verwijsbrieven en andere vertrouwelijke gegevens aan u persoonlijk mee te geven. Er worden dus geen documenten klaargelegd. 
De toestemming om uw gegevens (die nodig zijn om uw behandeling te optimaliseren) te mogen delen (via e-health: een beveiligd platform van de Belgische overheid) met andere zorgverstrekkers en organisaties tijdens wachtdiensten of vervangingen wordt in onze praktijk automatisch gegeven, tenzij dit door de patiënt uitdrukkelijk wordt geweigerd.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x