Huisartsenpraktijk Snepkens

Info

Algemene info voor de patiënt

Deconventie

Geachte patiënt(e)

Vanaf 9 februari zijn Dr Verreycken en Dr Van Ginderachter niet langer geconventioneerd.

Door de stijgende prijzen in onze praktijk kunnen we de huidige tarieven niet langer handhaven.

Bovendien legt de overheid (het RIZIV) ons meer en meer administratieve taken en regels op die betrekking hebben op uw medisch dossier. Deze extra’s zijn zeer tijdrovend en worden niet vergoed. Bovendien werden de huidige tarieven de laatste jaren nauwelijks geïndexeerd, terwijl de werkingskosten daarentegen wel enorm zijn toegenomen.

Aangezien we u de optimale zorg willen blijven aanbieden kunnen we de huidige conventietarieven niet langer hanteren.

We passen wel nog steeds de derdebetalersregeling toe. U betaald dus nog steeds enkel het remgeld, maar vanaf 9 februari komt er dus een supplement bij afhankelijk van uw tegemoetkoming.

Technische prestaties zijn afhankelijk van uitvoering

Een afspraak bij onze verpleegkundige wordt volledig gratis, enkel bij bepaalde technische prestaties wordt er een supplement aangerekend.

Dank voor uw begrip.Nieuwe patiënten in onze praktijk

We hebben een beperkte patiëntenstop.

Indien u een nieuwe vaste huisarts zoekt, neemt u eerst telefonisch contact op met onze praktijk. Dan kunnen we bekijken of we uw dossier kunnen overzetten naar onze praktijk.

Indien u geen dossier hebt in onze praktijk kan u online geen afspraak maken.

Indien uw huisarts tijdelijk (owv verlof/ziekte) niet beschikbaar is, gelieve de aangeduide vervanger te raadplegen.Voorschriften, ziekteattest of invullen documenten

Voor voorschriften van medicatie, gezondheidsattesten of andere documenten dient u steeds een afspraak te maken. Owv de  strenge wetgeving van RIZIV en Orde der Geneesheren ( Deze verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt gezien te hebben) zullen we in onze praktijk uitsluitend voorschriften/attesten tijdens een raadpleging of huisbezoek meegeven aan de patiënt. Er worden steeds voldoende voorschriften voorzien tot volgende afspraak.

Attesten stroken steeds met de waarheid, zoniet zullen deze geweigerd worden. 

Vragen via e-mail

  • Afspraken kunnen online via onze online agenda gemaakt worden of telefonisch - niet via e-mail.
  • Er wordt geen medisch advies gegeven via e-mail.
  • Voorschriften, arbeidsongeschiktheid /verlengingen of andere in te vullen attesten kunnen niet via e-mail of telefonisch aangevraagd worden, we moeten je dossier hiervoor raadplegen. Dit kan enkel op afspraak.

Wat is een HAIO (huisarts in opleiding)?

Een HAIO (Huisarts in opleiding) is een afgestudeerd arts die zich gedurende drie jaar verder specialiseert tot huisarts. Gedurende deze specialisatie jaren werken ze in een opleidingspraktijk, telkens voor een periode van 12 of 18 maanden. Onze huisartsenpraktijk is officieel erkend door de Federale OverheidsDienst van Volksgezondheid én is aangesteld door het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding als opleidingspraktijk.

Een HAIO doet zelfstandig raadplegingen, huisbezoeken en wachten onder verantwoordelijkheid van Dokter Verreycken. Dit betekent dat de HAIO dagelijks overlegt met uw huisarts en dat deze bereikbaar is tijdens de consultaties of huisbezoeken. Op deze manier blijft uw huisarts ook permanent op de hoogte van uw gezondheidstoestand.

Samenwerken in een huisartsenpraktijk biedt de beste waarborg voor kwalitatieve geneeskunde en is een wisselwerking van praktijkervaring en nieuwe kennis en ideeën. Door onze kennis samen te brengen, proberen we de patiënt optimaal verder te helpen.

Een Huisarts in opleiding werkt aan geconventioneerde tarieven.GMD

Wat is het GMD (Globaal Medisch Dossier)

Het GMD is een jaarlijkse overeenkomst bij uw huisarts, waardoor deze al je medische gegevens coördineert. Het draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor je gezondheid.

Als u zich inschrijft in de praktijk dmv een GMD, krijgt u 30 % meer terugbetaald van het ziekenfonds voor een consultatie.

Het globaal medisch dossier wordt jaarlijks vernieuwd.
In de praktijk regelen we de afrekening van het GMD via het derdebetalersysteem, zodat u er niets voor moet betalen als patiënt. Dit verloopt tegenwoordig rechtstreeks via het ziekenfonds.

Privacywetgeving 2018

De vertrouwelijkheid van uw medische gegevens is altijd een prioriteit. Europa verplicht ons om vanaf 25 mei 2018 een duidelijk privacy beleid te hebben. De strenge Europese wetgeving zorgt wel voor een aantal belangrijke accenten en praktische veranderingen.
Het meedelen van resultaten via email is niet langer toegestaan. Via de telefoon aan iemand anders (een partner, familielid) dan uzelf gegevens over uw gezondheid meedelen kan slechts mits uw uitdrukkelijke toestemming. Ook zijn we verplicht om voorschriften, verwijsbrieven en andere vertrouwelijke gegevens aan u persoonlijk mee te geven. Er worden dus geen documenten klaargelegd. 
De toestemming om uw gegevens (die nodig zijn om uw behandeling te optimaliseren) te mogen delen (via e-health: een beveiligd platform van de Belgische overheid) met andere zorgverstrekkers en organisaties tijdens wachtdiensten of vervangingen wordt in onze praktijk automatisch gegeven, tenzij dit door de patiënt uitdrukkelijk wordt geweigerd.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x