Huisartsenpraktijk Snepkens

Info

Algemene info voor de patiënt

Testen van Covid bij ziekte of contact? Vaccinatie?

TESTEN?

WANNEER JE LATEN TESTEN? BIJ KLACHTEN OF NA HOOGRISICO?


https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat

Doe bij milde symptomen al een zelftest ( bij symptomen zeker betrouwbaar) of ga naar de apotheek voor een test. Indien positief is dit voldoende voor een ziekteattest en ga 10 dagen in isolatie. 

WAAR JE LATEN TESTEN?

Indien je een code hebt gekregen van de overheid, kan je rechtstreeks in een testcentrum een afspraak maken via:

  of kijk via 


Diagnose bij acute infecties gebeurd met een wisser in de neus of keel.

Quarantaine 

Is 10 dagen na positieve test te tellen vanaf de symptomen of na hoogrisico contact. 

Er is een hele discussie ontstaan ivm quarantaine na een hoogrisicocontact.

Doordat incubatietijd (tijd vooraleer je klachten krijgt of test positief wordt) gemiddeld 5-7 dagen is, heeft het geen zin om je na een hoogrisicocontact te testen op dag 1. We gaan het advies van de overheid hierin dus niet volgen. Na een hoogrisciocontact ga je in quarantaine en laat je je testen dag 5 na je hoogrisicocontact. Of in gezinnen 5 dagen na positieve test van je gezinslid. 

Bij negatief resultaat en gevaccineerd mag je uit quarantaine.

Niet-gevaccineerden moeten 10 dagen in quarantaine, ook met een negatief resultaat.   

Opvolgen eigen resultaten?

via WWW.MIJNGEZONDHEID.BE of via WWW.COZO.BE

Patiënten die <8 weken geleden een bevestigde COVID-19 infectie doormaakten, moeten enkel opnieuw getest worden bij ernstige symptomen die een ziekenhuisopname vereisen. Je kan een herstelcertificaat na pcr test aanvragen. 


ANTISTOFFEN:

Deze duiden aan dat je in contact met geweest met covid. Terugbetaling is afhankelijk van gevalsdefinitie. Deze test is niet voor acute infecties, er kunnen pas 14 dagen na een acute infectie antistoffen gedetecteerd worden. Zo ook na vaccinatie. Deze testen kunnen via een bloedname bij uw huisarts.


VACCINATIE?

Ondertussen is uit alle studies gebleken dat vaccinatie tegen covid volledig veilig is, risico’s zijn verwaarloosbaar tov de voordelen. Gevaccineerde personen kunnen nog besmet geraken, maar worden niet meer ernstig ziek. Vaccinatie is de boodschap om uit de crisis te komen.

Na vaccinatie vraag je je covid safe ticket aan via mijngezondheid.be.Huidige richtlijnen in de praktijk

Huisartsenpraktijk Snepkens:

  • Door de drukte in de praktijk zijn we genoodzaakt om huisbezoeken tot een min te beperken. Kom zoveel mogelijk naar de praktijk op afspraak. 
  • Kom op tijd op je afspraak. Max 2 personen in de wachtzaal. Met voldoende afstand. Is dit niet mogelijk, wacht even in de auto.
  • Je komt best alleen, indien niet mogelijk max 1 begeleider.
  • Draag (vanaf 10 jaar) een mondmasker gedurende het hele bezoek in de praktijk.
    Liefst dus een eigen mondmasker voorzien.
  • Bij het binnenkomen draag je dus een mondmasker, ontsmet voldoende je handen en neem plaats in de wachtzaal, de arts komt je halen.

 


 

  • Er worden geen chronische voorschriften of andere attesten telefonisch of via mail geregeld.
  • Betaal het liefst met bancontact of Payconiq.


De boodschap blijft:Patiëntenstop voor nieuwe patiënten in onze praktijk

Om onze kwaliteit van zorg hoog te houden en de wachttijden voor onze huidige patiënten te beperken, hebben we besloten (vanaf heden) om voor een onbepaalde tijd een patiëntenstop in te voeren.

Indien uw huisarts niet beschikbaar is, gelieve de aangeduide vervanger te raadplegen.

Van zodra er meer ruimte is, wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Bedankt voor uw begrip.


Symptomen corona?

WAT IS COVID-19 (Corona)?

De meest frequente symptomen zijn koorts, griepaal gevoel en luchtwegsymptomen. Soms smaak- en geurverlies of gecombineerd met maagdarmsymptomen. 

De infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte, milde pneumonie of ernstige pneumonie, waarvoor opname in ziekenhuis noodzakelijk. De meeste personen vertonen heel weinig tot geen symptomen. 

Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Vooral personen boven de 65 jaar en zeker boven de 80 jaar lopen gevaar. Ook onderliggende aandoeningen zoals ernstige hart- long- of nieraandoeningen, diabetes, immunosuppressie of een actieve kwaadaardige aandoening verhogen het risico op een ernstig verloop. 

Volgens alle momenteel beschikbare gegevens verloopt de ziekte mild bij kinderen, zelfs bij heel jonge kinderen <1 jaar. Van de geregistreerde Covid-gevallen in Europa in april waren slechts 1% kinderen jonger dan 10 jaar. Ook zwangere vrouwen lijken géén verhoogd risico te lopen in vergelijking met de algemene bevolking.

Diagnose bij acute infecties gebeurd met een wisser in de neus.


Voorschriften of invullen documenten

Voor voorschriften van medicatie, gezondheidsattesten of andere documenten dient u steeds een afspraak te maken. Owv de  strenge wetgeving van RIZIV en Orde der Geneesheren ( Deze verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt gezien te hebben) zullen we in onze praktijk uitsluitend voorschriften/attesten tijdens een raadpleging of huisbezoek meegeven aan de patiënt. Er wordt steeds voldoende voorzien tot volgende afspraak.

Attesten stroken steeds met de waarheid, zoniet zullen deze geweigerd worden. 

Wat is een HAIO (huisarts in opleiding)?

Een HAIO (Huisarts in opleiding) is een afgestudeerd arts die zich gedurende drie jaar verder specialiseert tot huisarts. Gedurende deze specialisatie jaren werken ze in een opleidingspraktijk, telkens voor een periode van 12 of 18 maanden. Onze huisartsenpraktijk is officieel erkend door de Federale OverheidsDienst van Volksgezondheid én is aangesteld door het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding als opleidingspraktijk.

Een HAIO doet zelfstandig raadplegingen, huisbezoeken en wachten onder verantwoordelijkheid van Dokter Verreycken. Dit betekent dat de HAIO dagelijks overlegt met uw huisarts en dat deze bereikbaar is tijdens de consultaties of huisbezoeken. Op deze manier blijft uw huisarts ook permanent op de hoogte van uw gezondheidstoestand.

Samenwerken in een huisartsenpraktijk biedt de beste waarborg voor kwalitatieve geneeskunde en is een wisselwerking van praktijkervaring en nieuwe kennis en ideeën. Door onze kennis samen te brengen, proberen we de patiënt optimaal verder te helpen.

Een HAIO werkt aan dezelfde (terugbetalings)tarieven als uw huisarts zelf.GMD

Wat is het GMD (Globaal Medisch Dossier)

Het GMD is een jaarlijkse overeenkomst bij uw huisarts, waardoor deze al je medische gegevens coördineert. Het draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor je gezondheid. 

Als u zich inschrijft in de praktijk dmv een GMD, krijgt u 30 % meer terugbetaald van het ziekenfonds voor een consultatie en krijgt u de permanentietoeslag van 4 € voor avondraadplegingen tussen 18 en 21 uur volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

Het globaal medisch dossier wordt jaarlijks vernieuwd. U kan uw huisarts zelf vragen om uw GMD op te starten tijdens een raadpleging of tijdens een huisbezoek.
In de praktijk regelen we de afrekening van het GMD via het derdebetalersysteem, zodat u er niets voor moet betalen als patiënt. Dit verloopt tegenwoordig rechtstreeks via de computer.

Privacywetgeving 2018

De vertrouwelijkheid van uw medische gegevens is altijd een prioriteit. Europa verplicht ons om vanaf 25 mei 2018 een duidelijk privacy beleid te hebben. De strenge Europese wetgeving zorgt wel voor een aantal belangrijke accenten en praktische veranderingen.
Het meedelen van resultaten via email is niet langer toegestaan. Via de telefoon aan iemand anders (een partner, familielid) dan uzelf gegevens over uw gezondheid meedelen kan slechts mits uw uitdrukkelijke toestemming. Ook zijn we verplicht om voorschriften, verwijsbrieven en andere vertrouwelijke gegevens aan u persoonlijk mee te geven. Er worden dus geen documenten klaargelegd. 
De toestemming om uw gegevens (die nodig zijn om uw behandeling te optimaliseren) te mogen delen (via e-health: een beveiligd platform van de Belgische overheid) met andere zorgverstrekkers en organisaties tijdens wachtdiensten of vervangingen wordt in onze praktijk automatisch gegeven, tenzij dit door de patiënt uitdrukkelijk wordt geweigerd.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x