Huisartsenpraktijk Snepkens

Info

Algemene info voor de patiënt

Wat is Corona? Testen? Vaccinatie?

WAT IS COVID-19 (Corona)?

De meest frequente symptomen zijn koorts, griepaal gevoel en luchtwegsymptomen. Soms smaak- en geurverlies of gecombineerd met maagdarmsymptomen. 

De infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte, milde pneumonie of ernstige pneumonie, waarvoor opname in ziekenhuis noodzakelijk. 80% van de besmettingen verloopt mild. De meeste personen vertonen heel weinig tot geen symptomen. 

Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Vooral personen boven de 65 jaar en zeker boven de 80 jaar lopen gevaar. Ook onderliggende aandoeningen zoals ernstige hart- long- of nieraandoeningen, diabetes, immunosuppressie of een actieve kwaadaardige aandoening verhogen het risico op een ernstig verloop. 

Volgens alle momenteel beschikbare gegevens verloopt de ziekte mild bij kinderen, zelfs bij heel jonge kinderen <1 jaar. Van de geregistreerde Covid-gevallen in Europa in april waren slechts 1% kinderen jonger dan 10 jaar. Ook zwangere vrouwen lijken géén verhoogd risico te lopen in vergelijking met de algemene bevolking.

Diagnose bij acute infecties gebeurd met een wisser in de neus.

TESTEN?

*Acute infectie:

-Elke persoon die een mogelijk geval van covid-19 is.

(voor kinderen <6 jaar enkel als er een ziekenhuisopname vereist is of behoort tot collectiviteit of in het gezin iemand zeer lage weerstand heeft/ ziekte)

-Nieuwe bewoner in zorgcentra

-Patiënten in ziekenhuis

Diagnose bij acute infecties gebeurd met een wisser in de neus of keel. Resultaat is gekend de volgende dag. Voorlopig zijn er nog geen sneltesten in de huisartsenpraktijk beschikbaar. 

Quarantaine is 10 dagen na positieve test of na hoog risico contact met test op dag 1 en op dag 7. Personen met een variante (bv britse variant) moeten best langer in quarantaine blijven tot 14d.

Ook testen van personen na een reis uit rode zone is terug mogelijk en dit op dag 1 en dag 7. Je krijgt codes door overheid doorgestuurd. Hiermee kan je in een testcentrum een afspraak maken. 

Testen bij vertrek naar het buitenland worden terug in de praktijk uitgevoerd, de kosten moet de patiënt zelf betalen. 

Opvolgen eigen resultaten kan via WWW.MIJNGEZONDHEID.BE of via WWW.COZO.BE

Patiënten die <8 weken geleden een bevestigde COVID-19 infectie doormaakten, moeten enkel opnieuw getest worden bij ernstige symptomen die een ziekenhuisopname vereisen


*ANTISTOFFEN:

Deze duiden aan dat je in contact met geweest met covid. Terugbetaling is afhankelijk van gevalsdefinitie. Deze test is niet voor acute infecties, er kunnen pas 14 dagen na een acute infectie antistoffen gedetecteerd worden. Deze testen kunnen via een bloedname bij uw huisarts.

Er is een belangrijke beperking waar men rekening moet mee houden:

Men weet nog steeds niet hoelang en of er voldoende bescherming is voor covid bij een positief resultaat. Preventie blijft dus de regel! 


VACCINATIE?Herselt- Hulshout - Westerlo: Vaccinatiecentra: De Zoerla: Gevaertlaan 1, 2260 WesterloHuidige richtlijnen in de praktijk

Huisartsenpraktijk Snepkens:


Op raadpleging komen- richtlijnen !!!

 Definitie mogelijk geval voor COVID-19:
 • Minstens 1 symptoom: hoest, kortademig, thoracale pijn of smaak- of geurverlies
 • Minstens 2 symptomen: koorts, spierpijn, vermoeidheid, verkouden, keelpijn, hoofdpijn, geen eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val
 • Chronische luchtwegsymptomen die verergeren
Blijf nog steeds thuis!
Bel de huisarts of maak online een afspraak in de RODE vakjes. (hier voorzien we extra bescherming!!) !!!!


Voor al de andere vragen of problemen kan je nog steeds via de GROENE vakjes een afspraak maken. 

Zo kunnen we u veilig verder helpen!


Om u in veilige omstandigheden verder te helpen zijn er wel een aantal voorwaarden:

 • Infectie klachten ( luchtwegen, maag-darm) ------- Bel of maak online in RODE vakjes een afspraak !!!!!
 • Nauwe contacten met een besmette persoon moeten op dag 1 en 7 na laatste contact worden getest of als je terug bent uit het buitenland ( ook testen op dag 1 en 7)--- deze testen gebeuren in een testcentrum je krijgt de code hiervoor doorgestuurd door de overheid. 
 • Kom op tijd op je afspraak. Max 2 personen in de wachtzaal. Met voldoende afstand. Is dit niet mogelijk, wacht even in de auto.
 • Je komt best alleen, indien niet mogelijk max 1 begeleider.
 • Draag (vanaf 12 jaar) een mondmasker gedurende het hele bezoek in de praktijk.
  Liefst dus een eigen mondmasker voorzien. Indien dit niet mogelijk is, neem een herbruikbaar mondmasker en bij het verlaten van de praktijk deponeer je dit in het voorziene mandje. Voor kinderen met verminderde weerstand voorzien we kindermondmaskers. Vraag er ééntje aan je arts.

 • Bij het binnenkomen draag je dus een mondmasker, ontsmet voldoende je handen (of neem een paar wegwerphandschoenen) en neem plaats in de wachtzaal, de arts komt je halen.


 

 • We nemen voldoende tijd tussen 2 patiënten zodat je niet te lang in de wachtzaal moet wachten en we het kabinet kunnen ontsmetten.
 • Er worden geen voorschriften of andere attesten telefonisch of via mail geregeld.
 • Betaal het liefst met bancontact of Payconiq.

Al deze maatregelen worden genomen om verdere verspreiding van virussen te vermijden.


De boodschap blijft:COVID-19 (Corona) Update 18 maart tem 3 mei

tem 3 mei 2020 gelden volgende maatregelen:

Naar aanleiding van de strenge maatregelen en afkondiging van Noodplan voor Huisartsen, nieuwe richtlijnen:
- Niet dringende zorg moet worden uitgesteld !
- Voor andere dringende vragen of acute aandoeningen ( geen luchtweginfecties) is het nog steeds mogelijk om een afspraak te maken na telefonisch overleg.
- Patiënten met acute luchtwegsymptomen zijn NIET meer toegelaten in de praktijk ==> Telefonisch advies:
De huisarts geeft advies of indien onderzoek noodzakelijk is, gaat de arts een afspraak bij een triagepunt van uw regio maken.
In deze triagepunten zijn de huisartsen van de regio beurtelings van wacht 7 op 7 van 9-18u. In deze punten zijn er strikte regels om de veiligheid van zowel patiënt als arts te vrijwaren.
Hier is GEEN vrije consultatie mogelijk.
Afspraken in triagepunten worden dus door uw huisarts of wachtarts in Somedi gemaakt.

- In het weekend kan je nog steeds terecht in de wachtpost in Somedi - dit ook na telefonisch consult - 0900/20002. ( Acute luchtweginfecties worden doorverwezen naar triagepunt)

 Neem telefonisch contact op met de huisarts!!! 

014/953490

We zoeken voor u de beste manier om u verder te helpen!


DEFINITIE MOGELIJK GEVAL VOOR COVID-19:


Elke persoon met nieuwe klachten van:

- Koorts + klinische symptomen van luchtweginfectie (hoest, ademhalingsmoeilijkheden, verkoudheid, keelpijn)

- Nauw contact gehad met een bevestigd COVID-19 besmette patiënt

- Acute luchtweginfecties die verergerenOm zoveel mogelijk verspreiding van virussen te vermijden, hebben we het speelgoed en literatuur in de wachtzaal verwijderd.

We nemen ook voldoende tijd tussen 2 patiënten zodat je niet lang in de wachtzaal moet wachten.

Testen ?

Testen van asymptomatische personen (inclusief kinderen) om een besmetting uit te sluiten is NIET nodig. 

Testen is enkel aangewezen indien er een opname in het ziekenhuis noodzakelijk is of bij zorgpersoneel met symptomen EN koorts (artsen, verpleging, paramedische beroepen, personeel van rusthuizen EN koorts)


WAT IS COVID-19 (Corona) ?

De meest frequente symptomen zijn koorts, hoest en dyspnee.

De infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte, milde pneumonie of ernstige pneumonie.

80% van de besmettingen verloopt mildDe meeste personen vertonen heel weinig tot geen symptomen.

Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Vooral personen boven de 65 jaar en zeker boven de 80 jaar lopen gevaar. Ook onderliggende aandoeningen zoals ernstige hart- long- of nieraandoeningen, diabetes, immunosuppressie of een actieve kwaadaardige aandoening verhogen het risico op een ernstig verloop.

Volgens alle momenteel beschikbare gegevens verloopt de ziekte mild bij kinderen, zelfs bij heel jonge kinderen <1 jaar. Ook zwangere vrouwen lijken géén verhoogd risico te lopen in vergelijking met de algemene bevolking.

BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19 OF DE SEIZOENSGRIEP !

 • WAS REGELMATIG JE HANDEN.
 • GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG IN EEN AFSLUITBARE VUILNISBAK.
 • HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ DE HAND? HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG.
 • BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.

VRAAG RAAD AAN JE HUISARTS

ALLE INFO OP:

www.info-coronavirus.be

Voorschriften of invullen documenten

Voor voorschriften van medicatie, gezondheidsattesten of andere documenten dient u steeds een afspraak te maken. Owv de  strenge wetgeving van RIZIV en Orde der Geneesheren ( Deze verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt gezien te hebben) zullen we in onze praktijk uitsluitend voorschriften/attesten tijdens een raadpleging of huisbezoek meegeven aan de patiënt. Er wordt steeds voldoende voorzien tot volgende afspraak.

Attesten stroken steeds met de waarheid, zoniet zullen deze geweigerd worden. 

Wat is een HAIO (huisarts in opleiding)?

Een HAIO (Huisarts in opleiding) is een afgestudeerd arts die zich gedurende drie jaar verder specialiseert tot huisarts. Gedurende deze specialisatie jaren werken ze in een opleidingspraktijk, telkens voor een periode van 12 of 18 maanden. Onze huisartsenpraktijk is officieel erkend door de Federale OverheidsDienst van Volksgezondheid én is aangesteld door het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding als opleidingspraktijk.

Een HAIO doet zelfstandig raadplegingen, huisbezoeken en wachten onder verantwoordelijkheid van Dokter Verreycken. Dit betekent dat de HAIO dagelijks overlegt met uw huisarts en dat deze bereikbaar is tijdens de consultaties of huisbezoeken. Op deze manier blijft uw huisarts ook permanent op de hoogte van uw gezondheidstoestand.

Samenwerken in een huisartsenpraktijk biedt de beste waarborg voor kwalitatieve geneeskunde en is een wisselwerking van praktijkervaring en nieuwe kennis en ideeën. Door onze kennis samen te brengen, proberen we de patiënt optimaal verder te helpen.

Een HAIO werkt aan dezelfde (terugbetalings)tarieven als uw huisarts zelf.GMD

Wat is het GMD (Globaal Medisch Dossier)

Het GMD is een jaarlijkse overeenkomst bij uw huisarts, waardoor deze al je medische gegevens coördineert. Het draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor je gezondheid. 

Als u zich inschrijft in de praktijk dmv een GMD, krijgt u 30 % meer terugbetaald van het ziekenfonds voor een consultatie en krijgt u de permanentietoeslag van 4 € voor avondraadplegingen tussen 18 en 21 uur volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

Het globaal medisch dossier wordt jaarlijks vernieuwd. U kan uw huisarts zelf vragen om uw GMD op te starten tijdens een raadpleging of tijdens een huisbezoek.
In de praktijk regelen we de afrekening van het GMD via het derdebetalersysteem, zodat u er niets voor moet betalen als patiënt. Dit verloopt tegenwoordig rechtstreeks via de computer.

Privacywetgeving 2018

De vertrouwelijkheid van uw medische gegevens is altijd een prioriteit. Europa verplicht ons om vanaf 25 mei 2018 een duidelijk privacy beleid te hebben. De strenge Europese wetgeving zorgt wel voor een aantal belangrijke accenten en praktische veranderingen.
Het meedelen van resultaten via email is niet langer toegestaan. Via de telefoon aan iemand anders (een partner, familielid) dan uzelf gegevens over uw gezondheid meedelen kan slechts mits uw uitdrukkelijke toestemming. Ook zijn we verplicht om voorschriften, verwijsbrieven en andere vertrouwelijke gegevens aan u persoonlijk mee te geven. Er worden dus geen documenten klaargelegd. 
De toestemming om uw gegevens (die nodig zijn om uw behandeling te optimaliseren) te mogen delen (via e-health: een beveiligd platform van de Belgische overheid) met andere zorgverstrekkers en organisaties tijdens wachtdiensten of vervangingen wordt in onze praktijk automatisch gegeven, tenzij dit door de patiënt uitdrukkelijk wordt geweigerd.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x